SZTUKA NAGIEJ PRAWDY

Sztuka nagiej prawdy, dążąca do wyzwolenia z wszelkiej umowności artystycz­nej, wymaga od widza dużej kultury i wyrobie­nia. Opierając się na demokratycznych zało­żeniach, sztuka ta staje się zbyt intelektualna w warstwie językowej. Widz nieprzygotowany do jej odbioru nudzi się w kinie. Walka z tą sprzecznością prowadzi do przywrócenia upra­wnień świadomie prymitywnego, tradycyjnego, lecz bliskiego odbiorcy języka artystycznego.’ Komedia masek i opera należą we Włoszech do sztuk, których tradycyjny system konwencji jest zrozumiały ,i bliski najbardziej masowej widowni. Toteż kino po osiągnięciu granic na­turalności zwróciło się właśnie w stronę owych umownych, prymitywnych języków artystycz­nych, które znane są widzowi od dzieciństwa.