ROZMAITE PRAWIDŁOWOŚCI

Rozmaite prawidłowości krzy­żują się i wywołują wymagane zaskoczenie. Właśnie w najmniej odpowiednich do tego sy­tuacjach Charlie zachowuje się jak przykładny gentleman. Cechy światowego człowieka ujaw­niają się w jego zachowaniu wtedy, gdy tylko ukształtuje się na ekranie kontekst, w którym naturalne wydaje się zachowanie włóczęgi, oszusta lub złodzieja. Ale w momencie gdy kontekst wymaga eleganckich manier, Charlie okazuje się drobnym złodziejaszkiem w cu­dzym kostiumie.Przykładowo, fabuła klasycznej Gorączki złota Chaplina (1925) dzieli się jak gdyby na dwie połowy. W jednej Charlie postępuje jak mały włóczęga, w drugiej zostaje nagle milio­nerem. Charlie-włóczęga ma nienaganne ma­niery światowego człowieka. Kuluminacyjna w tym względzie staje się scena, w której głodu­jący zimą w górach poszukiwacze złota — go­tują but.