NA RÓWNI Z BOHATEREM

W Światłach wielkiego miasta reżyser stawia na równi z bohaterem dwie po­staci z tego filmu, które jak gdyby zdejmują z niepodzielnego, żywego Charliego jego prze­ciwstawne oblicza. Są to: niewidoma kwiaciar­ka i pijany milioner. Oni odbierają Charliego w odmiennych perspektywach. Kwiaciarka uważa go za księcia z bajki, „widzi” jedynie wytwornego Charliego, a odzyskawszy wzrok nie poznaje swojego bahatera w rzeczywistej chaplinowskiej postaci. Pijany, zblazowany mi­lioner pragnie przyjaźni prostego człowieka, włóczęgi, ale wytrzeźwiawszy nie poznaje Charliego, podobnie jak kwiaciarka, po odzyskaniu wzroku. Charlie otoczony tragicznym niezro­zumieniem, Charlie, którego miłość i przyjaźń odbierają ulegając jedynie pozorom, ten właś­nie Charlie powinien być pojęty przez widow­nię jako coś żywego, jednolitego.