ZAPOZNANIE DZIECKA Z CECHAMI RÓŻNIC PŁCI

Podobnie rzecz się ma z zapoznaniem dziecka z cecha­mi różniącymi chłopców od dziewczynek. Najlepszą i naj­naturalniejszą do tego celu okazją jest wspólna kąpiel dzieci w rzece czy w morzu, kiedy to młodsze plażują na golasa, lub też w domu — przy okazji toalety młodszego rodzeństwa płci odmiennej. Na pytanie, dlaczego inaczej jest zbudowana dziewczynka, a inaczej chłopiec — argu­ment: a jakby ich można było odróżnić inaczej? — zwy­kle wystarczająco przemawia do dziecka i zaspokaja chwilowo całkowicie jego ciekawość pod tym względem. Natomiast intymności stosunków małżeńskich powinno się jednak zawsze przestrzegać, aby nie rozbudzać już w tym wieku u dziecka nadmiernego, a zatem niezdrowe­go zainteresowania sprawami seksualnymi.