WYCHOWANIE DZIECKA PRZEZ ZABAWĘ

Wiek dziecka od 3 do 6 lat jest kontynuacją poprzednie­go okresu jego życia. W całym tym okresie, tj. od pier­wszego roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szko­le — króluje w życiu dziecka działalność zabawowa. Główną cechą dobrej zabawy dziecka, a więc zabawy rozwijającej jego całą osobowość jest — podobnie jak w okresie wcześniejszym — jej twórczy charakter. Nie należy nigdy o tym zapominać organizując czas zabaw dziecięcych. Umyślnie piszę „czas zabaw”, a nie „zaba­wę”, chcąc przez to podkreślić jak ważną rzeczą jest po­zostawić dziecku swobodę w jego działalności zabawowe. Dzięki temu dajemy mu większe pole do rozwoju je­go aktywności, pomysłowości, fantazji, a także zarad­ności, sprawności organizacyjnej i odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów gier i prawideł zabaw.