WŁAŚCIWE PODEJŚCIE

Trzeba się z tym liczyć i umieć wtedy właściwie po­dejść do dziecka. Wielką pomocą może być tu wykorzy­stanie jego poczucia dowcipu i humoru: obrócenie całej sprawy w żart — zaśmianie się razem z dzieckiem może często rozładować napiętą sytuację i doprowadzić w jed­nej chwili do ponownej zgody i harmonii rodzinnej. Każde dziecko jest inne — jedno to śmieszek od uro­dzenia, drugie z natury poważne. Jednak u wszystkich można i powinno się rozwijać i pielęgnować zmysł humo­ru i dowcipu. O ileż łatwiej, lżej żyć ludziom posiadają­cym te cechy!