KORZYSTANIE Z DZIECIĘCYCH ZACZEPEK

A tym­czasem powinniśmy korzystać z owych zaczepek dziecię­cych i, zapomniawszy na chwilę o tym, że jesteśmy doro­słymi — zaśmiewać się razem z nim z jego zabawnych czy dowcipnych pomysłów, choćby nas one specjalnie nie śmieszyły jako bardzo naiwne. Takim bowiem postępo­waniem pobudzamy dziecko do dalszych zabawnych po­mysłów i stwarzamy odpowiedni klimat do rozwoju jego dowcipu, jak i humoru — szczególnie cennego dla niego w dalszym życiu, w momentach różnych przeciwności i trudów. Poczucie humoru bowiem daje odporność psy­chiczną na różne napotykane niepowodzenia, których — jak wiadomo — w życiu każdego człowieka nie brak i po­zwala na znoszenie ich z większą pogodą, a nawet — niektórych z nich — z uśmiechem.