POMYŚLNE REZULTATY

Natomiast pomyślne rezultaty możemy osiągnąć często chwaląc dziecko za jego pozytywne zachowanie. Trzeba je koniecznie zauważać — to wzbudza w dziecku dumę i daje radość, że jego trud, wysiłek został dostrzeżony i oceniony. To dodaje mu też ochoty do dalszych wysił­ków. Bo przecież nim jakieś postępowanie dziecka stanie się nawykiem, trzeba się dobrze najpierw nad nim napra­cować. A swoją drogą musimy pamiętać zawsze, że dzie­cko jest jeszcze małe, ma więc prawo raz, drugi i trzeci zapomnieć. Trzeba mu zatem spokojnie, życzliwie i cier­pliwie przypominać, a nie od razu karcić czy karać.