JAK TEGO DOKONAĆ?

Tro­szczymy się o to, aby dziecko nauczyło się szanować swe zabawki i książki, aby nauczyło się dbać o swoje i cudze przedmioty, z którymi ma do czynienia, a także, aby nau­czyło się szanować mienie i dobro społeczne. Jak tego wszystkiego dokonać?Jak o tym już wspomniałam wyżej — przede wszystkim dobrym własnym przykładem. A następnie stopniowo wdrażać dziecko do porządku, do dyscypliny, do posza­nowania własnej i cudzej własności itd. Wdrażać konsek­wentnie i systematycznie, ale nie rygorystycznie. A więc nie ostro, nie bezwzględnie, nie pod przymusem. Niczego dobrego nie zdziałamy w ten sposób.