PORÓWNANIE TEKSTU

Na przykład na początku jednego z rozdzia­łów Eugeniusza Oniegina Aleksander Pusz­kin umieścił motto z Horacego „O rus!” (co znaczy „O, wsi!”), zakładając również odczyta­nie kalamburowe „O Ruś!”. Drugi sposób pole­ga na współodniesieniu różnorodnych jednostek z różnych systemów. Daje się to porównać do tekstu makaronicznego, w którym na równych prawach używa się 'słów z różnych języków. W sztuce tendencja ta jest nadzwyczaj rozpo­wszechniona. Gdy udaje się nam uchwycić pewną prawidłowość strukturalną tekstu i gdy już nastawiamy się na określone oczekiwanie i zdaje się nam, że potrafimy przewidzieć na­stępny element, autor zmienia nagle rodzaj prawidłowości (przechodzi na inny język i sta­wia nas przed koniecznością nowego konstru­owania zasad strukturalnych organizacji tekstu.