DzieckoTEMATY WPROST Z ŻYCIA

TEMATY WPROST Z ŻYCIA

Bywa, że dzie­ci przyjmują też na siebie rolę zwierząt. Tematy do swych zabaw czerpią wprost z życia, bądź też ze świata bajek, którymi karmią je dorośli, pobudzając nimi ich wyobraź­nię i fantazję. Zarówno jedne, jak i drugie są bardzo cen­ne dla rozwoju dziecka: upraszczając zagadnienie, można by powiedzieć, że o ile tematy czerpane wprost z życia utrwalają pewne wiadomości realne nabywane przez dziecko w ciągu jego życia, o tyle przyjmowanie i odgry­wanie przez siebie ról baśniowych wzbogaca jego wy­obraźnię jakże użyteczną w przyszłym jego życiu. 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również