POWIEDZ, CO SCHOWALIŚMY?

Cel dydaktyczny: przećwiczenie narządów mowy przez powtarza­nie głoski: „K”. Ćwiczenie spostrzegawczości. Pomoce: 5 przedmio­tów, w nazwach których występuje litera „K”, np. piłka, kółko, ko­rek, patyk, karta. Przebieg zabawy; dorosły umawia się z dziećmi, że będą szukać przedmiotów, które im pokazuje i prosi o nazwanie ich wszystkich kolejno. Jedno z dzieci wychodzi z pokoju. Pozosta­łe — chowają jeden z przedmiotów wyżej wymienionych. Po powro­cie dziecka do pokoju pytają go, co schowały. Szukający musi podać wyraźnie nazwę przedmiotu schowanego, a wówczas dzieci, kilka­krotnie powtarzanym poleceniem (np. szukaj korka, szukaj korka) zachęcają go do szukania ukrytego przedmiotu. Uwaga! zabawę tę można zastosować i dla przećwiczenia in­nych głosek.