STANDARD ŻYCIA

Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki war­szawskie w każdej klasie wieku są wyżsi i ciężsi od swych rówieśników z innych rejonów kraju. Związane jest to niewątpliwie z najwyższym standardem życia w stolicy. Wydaje się, że tu dzieci i młodzież osiągnęła swoje roz­wojowe maksimum i że może uchodzić za wzorzec roz­woju fizycznego. W porównaniu do dzieci miejskich z innych krajów — dzieci warszawskie w wieku przedszkolnym nie różnią się zasadniczo wysokością i ciężarem ciała. Są bardzo po­dobne do dzieci z Pragi Czeskiej, z Rygi, z Bazylei, a na­wet nieco wyższe i cięższe od dzieci z Moskwy i NRD.