ZBYT WYSOKIE WYMAGANIA

Bywa również i inaczej, wtedy kiedy stawia się przed dzieckiem zbyt wygórowane wymagania lub zbyt trudne technicznie zadania. W sytuacji takiej może powstać u dziecka zniechęcenie i obawa przed nie­powodzeniami. Zarówno pierwsze, jak i drugie stanowi­sko nie jest dla rozwoju dziecka korzystne. Niesłychanie ważne jest więc dla rozwoju sprawności ruchowej wypo- środkowanie zarówno zakresu czynności, stopnia trudno­ści, jak i wytworzenie odpowiedniej atmosfery wokół tego, co dziecko robi. Dziecko w wieku przedszkolnym może osiągnąć wysoki poziom sprawności ruchowej, jeśli będzie poddawane systematycznym ćwiczeniom odpo­wiednim dla jego rozwoju i odpowiadającym naturalnym zainteresowaniom i potrzebom dziecka.