ZABAWY RUCHOWE

Nie od razu za przykładem starszych kolegów będzie potrafiło wejść i zjechać ze zjeżdżalni, czy obskoczyć na jednej nodze duży klomb z kwiatami w parku. A jednak nie powin­niśmy go od takich i tym podobnych zabaw odciągać, a odwrotnie — zachęcać i dodawać wiary w siebie, chwa­ląc nawet za połowiczne zrazu osiągnięcia. Tym sposobem wzmocnimy wiarę w jego siły i dodamy ochoty do dal­szych wysiłków. Pamiętajmy tylko, że wszelkie wysiłki dziecka należy stopniować, nie wymagając od niego od razu dużych wyczynów. Musimy zawsze liczyć się z moż­liwościami organizmu dziecięcego w danym wieku.