W świecie filmuWYDŁUŻANIE SIĘ TEKSTU

WYDŁUŻANIE SIĘ TEKSTU

Ponieważ w miarę wydłużania się tekstu narastają też nakładane nań ograniczenia struk­turalne, dlatego liczba możliwości wyboru ele­mentu następnego będzie stale malała. Zatem w każdym prawidłowo skonstruowanym tekś­cie ładunek informacyjny od początku do końca będzie się zmniejszał, a redundancja (możli­wość przewidzenia prawdopodobieństwa poja­wienia się elementu następnego w linearnym szeregu tekstowym) — będzie wzrastała. Nale­ży jeszcze podkreślić coś innego. Komunikacja nieartystyczna zakłada, że słuchacz otrzymuje nowy komunikat, ale kod, wspólny z nadawcą, dany mu jest wcześniej. Jeżeli czytam książkę napisaną w języku estońskim, to spodziewam się, że znajdę w niej wiele różnych wiadomości, ale język estoński znam wcześniej (mam na myśli nie czytanie ćwiczebne, mające na celu opanowanie języka, lecz normalną komunika­cję).

Poprzedni artykułMÓWIĄCY I SŁUCHACZ
Następny artykułSZEREG ARTYSTYCZNY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również