W świecie filmuWIELKOŚĆ UKAZANYCH PRZEDMIOTÓW

WIELKOŚĆ UKAZANYCH PRZEDMIOTÓW

Takie percypowanie wielkości przedmiotów ukazanych na ekranie świadczy o  wyłączeniu przestrzeni ekranowej z otaczają­cej ją przestrzeni świata realnego.Dążąc do utożsamienia świata ekranowego ze znanym nam światem rzeczywistym (pierwszy bowiem jest dla nas modelem drugiego — po­za tym swoim przeznaczeniem utraciłby on wszelki sens), powiększenie lub zmniejszenie wymiarów przedmiotu na ekranie (zmianę pla­nu) tłumaczymy sobie jako powiększenie lub zmniejszenie odległości od przedmiotu do ob­serwatora, czyli do widza. Jest to kwestia bar­dzo ważna, dlatego gdy będziemy mówić o poję­ciu planu i artystycznego punktu widzenia w kinie, rozważmy ją dokładniej. Obecnie zaś is­totne dla nas jest coś innego: kiedy w rzeczy­wistości jakiś przedmiot gwałtownie się do nas zbliża — jego górnego brzegu nie odcina żadna krawędź ekranu.

Poprzedni artykułPOWIĘKSZENIE PRZEDMIOTU
Następny artykułKADR ZOSTAJE TAKI SAM

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również