UTRWALONY KOMUNIKAT

Po to, by odczytać szyld nad sklepem, trzeba znać język, ale by zrozumieć, co znaczy złocisty precelek nad wejściem lub odgadnąć po towarach wystawionych na wy­stawie (w tym wypadku pełnią one rolę zna­ków), co można tutaj kupić, żaden kod — jak się zdaje — nie jest potrzebny.Tak więc komunikat utrwalony za pomocą znaków umownych będzie sprawiał wrażenie zakodowanego, który dla zrozumienia wyma­ga znajomości specjalnego szyfru, podczas gdy znaki ikoniczne wydają się naturalne i zrozu­miałe. Nieprzypadkowo obcując z ludźmi mó­wiącymi”’ w niezrozumiałym dla nas języku uciekamy się do pomocy znaków ikonicznych do rysunków). Doświadczalnie udowodniono, że percypowanie znaków ikonicznych wymaga mniej czasu, a chociaż owa różnica w wielko­ściach absolutnych jest znikoma, wystarczy jednak, by właśnie im dawać pierwszeństwo w sygnalizacjach drogowych i na przyciskach aparatów wymagających maksymalnie szybkiej reakcji.