TENDENCJA NA PRZYKŁADZIE

Na przykładzie Kobiety zamężnej można po­kazać jeszcze inną, znacznie bardziej istotną tendencję. W filmie tym szeroko stosuje się zarówno ustne cytaty literackie, jak i książki czy czasopisma z napisami, które stanowią coś w rodzaju klucza do rozumienia treści dzieła. Otóż kiedy bohaterka trzyma w ręku książkę, znaczący jest nie tylko fakt, że jest to powieść Elsy Triolet (zakłada się, że widz zna cały krąg skojarzeń, jakie się nasuwają w związku z tym utworem), lecz również nazwa wydawnictwa. Kultura współczesna jest kulturą słowną. Skła­dają się na nią liczne przedmioty — książki, gazety, czasopisma, które są utworzone właśnie ze słów. Przedstawienie tych przedmiotów jest znakiem ikonicznym, a zatem również słowa wchodzą do tych znaków w swej funkcji przed stawiającej.