W świecie filmuSPOJRZENIE NA PRZEDMIOT

SPOJRZENIE NA PRZEDMIOT

Zatem coś co w życiu jawi się spoj­rzeniu jako po prostu inny przedmiot, jako od­rębny byt, to coś podczas przekształcania w ry­sunek staje się inną kombinacją tych samych elementów ekspresywnych. Pozwala to pozna­wać (systematyzować, zestawiać) rozmaite byty wyodrębniając w ich podobiznach elementy po­dobieństw i różnic. Dowolny wizerunek nie stanowi nierozkładalnego, spoistego bytu, lecz pewien zestaw strukturalnie zorganizowanych cech dyferenc jalnych, które łatwo dają się zestawiać i przeciwstawiać. Zestawienie wizualnego obrazu — iconu z nim samym, lecz w innym odcinku czaso­wym. W tym wypadku obraz również odbiera- my jako zestaw cech różnicujących, ale dla zestawienia i przeciwstawienia wariantów bie­rzemy nie obrazy różnych obiektów, ale zmia­nę ten typ znaczeniowych rozróżnień stanowi podstawę semantyki filmowej.

Poprzedni artykułLEKSYKA KINA
Następny artykułZESTAWIENIE OBRAZU

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również