REGULARNY TEKST

Tekst powinien jednocześnie być regularny i nieregularny, przewidywalny i nieprzewidywalny. Tę zdumiewającą sytuację znamy wszyscy z doświadczenia. Wszyscy wie­my, że poezja posługuje się mową podlegającą wszystkim regułom gramatycznym danego ję­zyka, do których dochodzą jeszcze pewne regu­ły dodatkowe: rymy, wzorce metryczne, stylis­tyka i inne. Zatem tekst poetycki jest bardziej ograniczony i mniej swobodny niż tekst niepoetycki. Powinien więc nieść mniej informacji. Czyli względnie ekwiwalentna informacja typu nieartystycznego potrzebuje mniej słów niż poezja.