PRZYKŁADY ZABAW DLA DZIECI 6-LETNICH

  1. Co jest w tym kolorze?Cel dydaktyczny: przypomnienie barw niektórych przedmiotów. Kształcenie wyobraźni. Pomoce: kartoniki (mogą być kredki) w ko­lorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym, brążowym, fioletowym, czarnym i białym, po 2 każdego koloru. Prze­bieg zabawy: dorosły najpierw upewnia się, czy dzieci znają nazwy wszystkich wymienionych wyżej kolorów, a następnie rozdaje dzie­ciom kartoniki (kredki) po 2, 3, 4, w zależności od liczby uczestni­ków. Drugi cały zestaw kolorowych kartoników (kredek) zatrzymuje u siebie. Następnie pokazuje jeden ze swych kartoników i pyta — kto ma kartonik w takim samym kolorze. Dziecko musi nazwać po­prawnie kolor. Następnie dorosły pyta — powiedz, co jest w tym kolorze, który trzymam w ręku? Zapytany odpowiada, np.: mak pol­ny. Jeśli odpowie poprawnie otrzymuje okalski. Jeśli nie wie — do­rosły odpowiada za niego, ewentualnie naprowadza go na dobrą odpowiedź. I zabawa toczy się dalej. Przy powtórnym rozdaniu kar­toników nie wolno powtarzać nazw przedmiotów, które były już wy­mienione poprzednio.