W świecie filmuPRZENIESIONE PROCESY

PRZENIESIONE PROCESY

Procesy mikroświata kulturowego zostały za­razem przeniesione do mikrosfery: osobowość człowieka uprzednio niepodzielna, przybrała postać naśladującą budowę kulturowej całości. Z  jednej strony, ona sama staje się’zbiorem osobowosci często wzajemnie się wykluczają­cych. Z drugiej zaś granica między światem zorganizowanym kulturowo (strukturalnie) a chaotyczną entropią — ów jeden z podstawo­wych wykładników wszelkiej kultury — dzieli teraz nie tylko unwersum danej kultury, lecz także psychologię poszczególnej jednostki ludzkiej. Wszystko to prowadzi do silnego akcentowa­nia sytuacji czysto semiotycznych, do obnaża­nia problemów języka, przekładu, trudności w rozumieniu cudzych przekazów jako podsta­wowych zagadnień kultury. Druga połowa wie­ku XX staje się — w świetle interesujących nas aspektów — epoką problematyki metakulturowej.

Poprzedni artykułROZWÓJ WARSTWY
Następny artykułKINO I PROBLEMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również