PRAWIDŁOWY UKŁAD CIAŁA

Gdy już układ ciała dziecka jest prawidłowy, za pomocą linij­ki ułożonej dokładnie na szczycie głowy.i dotykającej pod kątem prostym skali taśmy — odczytujemy wynik z dokładnością do 0,5 cm. Ważna jest również pora dnia, w której dokonujemy pomiaru, ponieważ wysokość ciała osiąga w ciągu dnia różne wartości. Najwyższym jest się rano, najniższym — wieczorem. Na obniżenie wartości wzrostu wpływa pogłębienie się krzywizn kręgosłupa i zaciśnięcie się chrząstek w obrębie kręgosłupa i innych kości spowodowane całodzienną aktywnością. Dlatego też każde badanie wysokości ciała czy to w warunkach domowych, czy poradnianych odbywać się powinno przed południem.