W świecie filmuPOWIĘKSZENIE PRZEDMIOTU

POWIĘKSZENIE PRZEDMIOTU

Powiększenie przed­miotu (zbliżenie się do niego obserwatora) nie łączy się z zamianą całości przez część, jak to się zdarza w kinie. Istotne jest coś jeszcze: w świecie rzeczywistym przedmiot wprawdzie po­większa się .przy zbliżaniu się, ale kurczy się pole widzenia obserwatora, natomiast przy oddalaniu się od obiektu — rozsze­rza się pole widzenia. Z kolei w kinie — a jest to jedna z podstawowych właściwości jego ję­zyka — pole widzenia ma wielkość stałą. Pole ekranu nie może się zmniejszać lub zwiększać. Właśnie powiększanie się elementów przy zbli­żaniu do nich kamery w połączeniu z nie­zmienną wielkością widzianej przestrzeni (co prowadzi do tego, że części przedmiotu okazują się obcięte przez krawędzie ekranu) stanowi o  swoistości zbliżeń w kinie. Fakt ten pozwala zrozumieć znaczenie granic kadru jako szcze­gólnej konstruktywnej kategorii przestrzeni artystycznej w kinie.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również