W świecie filmuPOJĘCIE PODOBIEŃSTWA

POJĘCIE PODOBIEŃSTWA

Co więcej, samo pojęcie podobieństwa, które zdaje się punktem wyjściowym i cechą imma- nentną intuicji widza, jest wtórnym faktem kulturowym, dziedzictwem uprzedniego do­świadczenia artystycznego oraz kodów artys­tycznych uznawanych w konkretnych history­cznych warunkach. Przykładowo — otaczający nas rzeczywisty świat jest wielobarwny, dla- tego jego odzwierciedlanie na czarno-białej fotografii jest konwencją. Tylko nasze przy­zwyczajenie do tego typu umowności i przyję­cie związanych z nią reguł dekodowania przeka­zu pozwala nam uznawać sfilmowane niebo bez żadnych trudności jako bezchmurne i nie­bieskie. W kadrze przedstawiającym letni sło­neczny dzień rozmaite odcienie szarości odbieramy jako znaki koloru niebieskiego i zielone­go oraz bezbłędnie ustalamy ich ekwiwalencję wobec określonych denotatów kolorystycznych (tj. wobec oznaczanych obiektów).

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również