POD KTÓRYM PUDEŁKIEM?

Ceł dydaktyczny, wdrażanie do rozumienia znaczenia nazw liczb porządkowych w zakresie od 2 do 6 oraz utrwalanie nazw tych liczb. Pomoce: 12 pudełek lub puszek o jednakowym wyglądzie (np. po ka­wie Orient) oraz zabawki małego formatu, różnej treści. Przebieg za­bawy: dorosły ustawia na stole przed dzieckiem puszki po 6 w każ­dym z dwóch rzędów. Następnie rząd znajdujący się po lewej stro­nie od dziecka nazywa pierwszym, po prawej — drugim. Dalej okre­śla puszki w pierwszym i drugim rzędzie liczebnikami porządkowy­mi (puszka pierwsza, druga, trzecia itd.) w pierwszym lub w drugim rzędzie. Po tym wprowadzeniu dziecko wychodzi z pokoju, dorosły wkłada drobną zabawkę pod jedną z puszek, a następnie po powrocie dziecka do pokoju tłumaczy mu gdzie, tj. pod którą puszką, ukrył zabawkę. Dziecko powinno bez pomyłki odnaleźć ukrytą zabawkę.