ODWROTNY PROCES

Jednocześnie zachodzi proces odwrotny: czło­wiek stale pragnie opowiadać za pomocą rysun­ku, Który w swej istocie znakowej nie został powołany po to, by służyć za środek narracji.Skłonność grafiki i malarstwa do opowiadania odbierana jest jako najbardziej paradoksalna i zarazem ciągle aktywna tendencja sztuk przedstawiających. W wypadkach skrajnych znak w malarstwie może uzyskać właściwą słowu umowność nośnika i treści. Takie właś­nie są alegorie w malarstwie klasycystycznym. Odbiorca musi wiedzieć (wiadomości te czerpie spoza malarskiego kodu kulturowego), co zna­czą maki, wąż trzymający ogon w zębach, orzeł siedzący na księdze praw, biała tunika i purpurowa peleryna na portrecie Katarzyny II pędzla Dymitra Lewickiego. W historii malars­twa starożytnego Egiptu znany był pewien ga­tunek fresków ściennych, które odtwarzały życie faraona i jego dzieciństwo.