NIEUNIKNIONE PODCZAS ZABAWY

Oczywiście nieuniknione są momenty zabawowe dzieci w okresie czekania na jakieś czynności, zaplanowane zgodnie z rozkładem dnia. Ale poza nimi dziecko musi mieć wydzielony dostatecznie długi odcinek czasu do ta­kiej zabawy, w której by mu nikt nie przeszkadzał, nie odwoływał do innych zajęć, wówczas bowiem dopiero będzie się mogło bez reszty zająć tym, na co ma ochotę w danej chwili, albo — z czasem — tym, co już sobie z góry zaplanowało. Już bowiem w wieku przedszkolnym zaczyna się zabawa planowana. Szczególnie jest ona wi­doczna u 5- i 6-latków.