W świecie filmuNIEARTYSTYCZNA KOMUNIKACJA

NIEARTYSTYCZNA KOMUNIKACJA

A zatem: w pewnym sensie system znakowy bez znaków (operujący jednostkami wyższego rzędu — tekstami) nie jest żadnym paradoksem — jest czymś realnym, jednym z dwóch możliwych typów semiozy. Ale jeżeli w komunikacji nieartystycznej przekazy dyskretne i niedyskretne przeciwsta­wia się sobie jako dwa krańcowo różne sposo­by przekazywania informacji, to na terenie sztuki obserwujemy ich złożone współoddziały­wanie strukturalne. Tak na przykład tekst słowny, zbudowany z poszczególnych słów-znaków, zachowuje się w poezji jako niepodzielny ikoniczny znak-tekst, a tekst sztuki przedsta­wiającej zdradza z kolei tendencję do obcego mu opowiadania. Szczególnie wyraźnie tenden­cja ta manifestuje się w przekazach filmowych.

Poprzedni artykułOKREŚLENIE ISTOTY KINA
Następny artykułWŁAŚCIWOŚCI ZNAKOWE

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również