W świecie filmuNAJPROSTSZA FORMA

NAJPROSTSZA FORMA

Najprostsza forma rozmnażania się biologicznego to dzielenie się organizmów jednokomórkowych. W tym wypadku każda poszczególna komórka jest całkowicie nieza­leżna i nie wymaga obecności innej. Następny etap ewolucji rozrodu to wyodrębnienie się w ramach gatunku biologicznego dwóch płci. przy czym dla rozmnażania się jest konieczny i wystarczający dowolny jeden element jednaj pici i dowolny jeden element drugiej. Pojawie­nie się systemów zoosemiotycznych każe uznać różnice indywidualne między osobnikami za znaczące i wprowadza element wybiórczości w ślubne stosunki wyższych gatunków zwie­rząt. Kultura powstaje więc jako system za­kazów dodatkowych, nakładanych na czynno­ści możliwe. Kombinacja złożonego systemu ślubnych zakazów i strukturalnie znaczących odstępstw przekształca odbiorcę i nadawcę ko­munikacji ślubnej w osobowości.

Poprzedni artykułDANE PRZEZ NATURĘ
Następny artykułNIENARUSZALNE PRAWO

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również