W świecie filmuNAJBARDZIEJ WYRAŹNIE

NAJBARDZIEJ WYRAŹNIE

Więcej nawet: właściwości te pozwalają upa­trywać w filmie jeden z najistotniejszych kom­ponentów intensywnie rozwijającego się obec­nie metamechanizmu kultury współczesnej Najbardziej wyraźne jest to w kinie. W dalszej części rozważań zajmiemy się tym, jaką rolę w przekształcaniu filmu w sztu­kę odegrała fantastyka, poczynając od filmów Georgesa Meliesa. Poczucie rzeczywistości, o    którym teraz mówię, polega na czymś innym. Niezależnie od fantastyczności wydarzeń roz­grywanych na ekranie widz staje się ich na­ocznym świadkiem i jak gdyby współuczestni­kiem. Dlatego, chociaż zdaje sobie sprawę z irrealnego charakteru przedstawianej akcji, to jednak emocjonalnie odbiera ją jak autentyczne wydarzenie . Stąd później wywodzą się spe­cyficzne trudności przekazywania środkami fil­mowymi czasu przeszłego i przyszłego, trybu warunkowego i innych irrealnych trybów nar­racji filmowej. 

Poprzedni artykułSPECYFICZNE TRUDNOŚCI
Następny artykułJAK KAŻDA NAZWA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również