ŁAGODZIĆ NAPIĘCIA

Starajmy się wówczas łago­dzić to jego napięcie zwiększoną jeszcze dozą naszego spokoju i opanowania oraz serdecznością, a jeśli trze­ba — odwróceniem uwagi — nigdy zaś ostrą wymówką czy rygorystycznym zakazem lub nakazem, albo wreszcie nieopanowanym naszym zachowaniem. Pamiętajmy, że dziecko w wieku przedszkolnym nie umie dobrze opanowywać swych gwałtownych reakcji egoistycznych pragnień, nie wymagajmy więc od niego za wiele na co dzień, a już szczególnie w okresie choro­by. Przeżycia emocjonalne mają wpływ na kształtowanie się charakteru dziecka. Charakter to względnie trwały zespół cech psychicznych człowieka, w których uja­wnia się jego postępowanie i stosunek do osób drugich oraz do siebie samego.