KTO ROZPOZNA NIESPODZIANKĘ?

Cel dydaktyczny: rozróżnianie dotykiem kształtów dwóch odmien­nych zabawek. Pomoce: 5 sztuk takiej samej zabawki, 1 — odmien­na. Przebieg zabawy: Dorosły pokazuje dzieciom 5 jednakowych za­bawek (np. małych misiów z plastyku), a następnie chowa je do wo­reczków, czy np. rękawiczek — każdą oddzielnie. Do szóstego wo­reczka (rękawiczki) chowa, oczywiście tak, by dzieci tego nie wi­działy, zabawkę odmiennego kształtu. Kładzie wszystkie woreczki przed dziećmi i zapowiada, że w jednym z nich jest niespodzianka. Dzieci mają dotykiem odgadnąć, co to za niespodzianka. Jeśli w za-r bawię bierze udział więcej niż jedno dziecko, umawiamy się, że nazwę owej niespodzianki powie dorosłemu na ucho. Następnie spra­wdzamy, czy dzieci trafnie odgadły nazwę odmiennej zabawki. Po­wtarzając zabawę należy stale zmieniać oczywiście skład zabawek.