W świecie filmuKONSTRUKCJA JĘZYKA FILMOWEGO

KONSTRUKCJA JĘZYKA FILMOWEGO

Język filmo­wy ma konstrukcję, która czyni zeń mechanizm do „opowiadania zdarzeń za pomocą ruchomych obrazów”, z natury swej jest on narracyjny. Między narracją filmową i montażem istnieje głęboki związek.Zestawienie elementów może być dwojakiego rodzaju:Obydwa zestawiane elementy utożsamiają się na poziomie semantycznym lub logicznym, można o nich powiedzieć: to jedno i to samo. Jednakże reprezentując jeden i ten sam denotat (obiekt, zjawisko, rzecz z realnego świata pozatekstowego), ukazują go w różnych modu­sach;Dwa zestawiane elementy reprezentują różne denotaty w jednakowych modusach. W odniesieniu do faktów językowych klasy­fikacji tej odpowiadać będą: powtórzenia jed­nego i tego samego leksemu (słowa) w różnych kategoriach gramatycznych, oraz powtórzenia jednej i tej samej kategorii gramatycznej w różnych słowach.

Poprzedni artykułREPETYCJA ARTYSTYCZNA
Następny artykułODNIESIENIE ELEMENTÓW

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również