W świecie filmuKAŻDE NOWE UDOSKONALENIE

KAŻDE NOWE UDOSKONALENIE

Należało je więc uwolnić od tej zależności i podporząd­kować prawom twórczości. Nieprzypadkowo każde nowe udoskonalenie techniczne, zanim stanie się faktem sztuki, musi zostać uwolnio­ne od technicznego automatyzmu. Dopóki ko­lor był ograniczony możliwościami techniczny­mi taśmy filmowej i znajdował się poza zasię­giem artystycznego wyboru — nie był fak­tem artystycznym. Początkowo kolor zawężał, a nie poszerzał zakres możliwości, spośród któ­rych reżyser wybierał rozwiązania. Dopiero gdy zyskał autonomiczność (np. literacki obraz „czarnego słońca”), każdorazowo podlegając wyborowi ,i koncepcji reżysera, został wprowa­dzony do sfery sztuki.

Poprzedni artykułNA PRZYKŁADZIE LITERACKIM
Następny artykułRUCHOMO I NIERUCHOMO

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

spot_img

Najnowsze artykuły

Przeczytaj również