IDŹ ZA ŚLADEM

Cel dydaktyczny: rozróżnianie śladów na śniegu. Pomoce: sanki, narty, rower dwukołowy, laska, 4 drobne zabawki w torebkach celo­fanowych (np. miś z plastyku, piłeczka ping-pongowa, samochodzik, samolocik). Przebieg zabawy: Dorosły podczas nieobecności dzieci wyznacza na świeżym śniegu 4 trasy za pomocą płóz sanek, nart, kół roweru, śladów obuwia i laski. Trasy wychodzą z tego samego punktu, następnie rozchodzą się, krzyżują i znów rozchodzą się itd. Na końcu każdej trasy ukryta jest zabawka w celofanie. Dzieciom pokazuje się przedmioty wzięte dla zaznaczania tras, a następnie czworo dzieci (może być dwójka i potem znów dwójka) na sygnał startuj idąc po śladach wybranych z góry przez siebie. Dorosły śle­dzi czy dziecko podąża właściwą drogą. Na końcu trasy dziecko znaj­duje ukrytą zabawkę. Wygrywa to, które pierwsze znalazło zabawkę.Zabawa ta może mieć różne warianty zależne od okoliczności (śla­dy małych i dużych stóp, ślady kijka od nart, wrotek, łyżew, itp.).