CZYM POJEDZIEMY NA WYCIECZKĘ?

Cel dydaktyczny: ćwiczenie narządów mowy przy powtarzaniu zgłosek — wrrrr, tu-tu, pach, pach, der, der, dzyń, dzyń. Utrwalanie nazw kilku pojazdów. Pomoce: zasłona. Przebieg zabawy, dorosły z dzieckiem umawiają się za zasłoną (za drzwiami), jakim pojazdem pojadą razem na wycieczkę. Reszta uczestników zabawy (np. drugie dziecko z drugą osobą dorosłą), siedząca przed zasłoną, ma odgady­wać, a więc wymieniać z nazwy pojazdy na podstawie głosu, jaki wydają. I tak np. samolot — wrrr, wrrr, pociąg — pach, pach, tram­waj — dzyń, dzyń, wóz — der, der, samochód — tu, tu itp. Po pra­widłowym wymienieniu nazwy pojazdu wszyscy uczestnicy rytmicz­nie naśladują jego głos. Następnie role się zmieniają, tj. drugie dziec­ko idzie z dorosłym za zasłonę i zabawa zaczyna się od początku.