CZY UMIESZ TRAFIĆ DO CELU?

Ceł dydaktyczny:utrwalanie składników zbiorów w zakresie od 1 do 6. Ćwiczenie w opanowaniu sprawności rzutów. Pomoce:kapsle od butelek po soku, lemoniadzie itp. ewentualnie kasztany przekro­jone na pół. Przebiegzabawy: dorosły na boisku rysuje na jednej linii 2 — 3 kwadraty o boku 50 cm, w odległości od siebie o 2 m je­den od drugiego. Rysuje też linię startu na 2 m przed każdym kwa­dratem. Dwojgu — trojgu dzieciom daje do ręki tę samą liczbę (tj. od 1 do 6) kapsli czy kasztanów. Na dany znak każde dziecko stojące na starcie rzuca swe kapsle do kwadratu, przed którym stoi. Na­stępnie dorosły wraz z dziećmi sprawdza, ile kapsli trafiło do dane­go kwadratu, a ile padło obok niego. Wygrywa to dziecko, które trafiło największą liczbą kapsli do kwadratu.